Nieuws

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

15 november 2018 06:00

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en

Optimaliseer de investeringsaftrek

15 november 2018 06:00

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in

Benut de werkkostenregeling

15 november 2018 06:00

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon

Btw-aangifte vierde kwartaal

15 november 2018 06:00

Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken. Denk aan de

Verhoging lage btw-tarief

15 november 2018 06:00

Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste levensbehoeften en op een aantal

De bijtelling voor de auto van de zaak

15 november 2018 06:00

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden

Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

15 november 2018 06:00

Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08 november 2018 06:00

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van

Ontslag op staande voet

08 november 2018 06:00

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de

Minimumloon 2019

08 november 2018 06:00

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Pagina's