Nieuws

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08 november 2018 06:00

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van

Ontslag op staande voet

08 november 2018 06:00

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

01 november 2018 06:00

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01 november 2018 06:00

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01 november 2018 06:00

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de

Maximale transitievergoeding 2019

25 oktober 2018 07:00

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

25 oktober 2018 07:00

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

25 oktober 2018 07:00

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

25 oktober 2018 07:00

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

25 oktober 2018 07:00

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een

Pagina's