Nieuws

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18 oktober 2018 07:00

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer.

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

18 oktober 2018 07:00

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet

Wijziging verdeling vermogen in box 3

18 oktober 2018 07:00

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere

Jachtkosten niet zakelijk

11 oktober 2018 07:00

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de

Behandelschema Belastingplan 2019

11 oktober 2018 07:00

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

11 oktober 2018 07:00

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

04 oktober 2018 07:00

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

04 oktober 2018 07:00

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per

Kleindochter geen pleegkind van oma

04 oktober 2018 07:00

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

04 oktober 2018 07:00

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen

Pagina's