Nieuws

Bepaling hoofdverblijf

30 augustus 2018 07:00

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de

Buitenlandse btw terugvragen

30 augustus 2018 07:00

Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

30 augustus 2018 07:00

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundamentele

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

30 augustus 2018 07:00

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden

Geen eigenwoningschuld

24 augustus 2018 07:00

Door een privépersoon, die geen ondernemer is, betaalde rente van schulden is alleen aftrekbaar als de

Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant

24 augustus 2018 07:00

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over fiscale gevolgen van een echtscheidingsconvenant.

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

24 augustus 2018 07:00

In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op

Recht op KIA voor maat in maatschap

24 augustus 2018 07:00

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de

Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

23 augustus 2018 07:00

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister van

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

16 augustus 2018 07:00

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met

Pagina's