Nieuws

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

26 juli 2018 07:00

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig

Toepassing verleggingsregeling

26 juli 2018 07:00

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

26 juli 2018 07:00

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

19 juli 2018 07:00

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het

Alternatieven btw-identificatienummer

19 juli 2018 07:00

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenummer

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

19 juli 2018 07:00

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

19 juli 2018 07:00

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

19 juli 2018 07:00

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening

Nationaal sportakkoord

19 juli 2018 07:00

De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

12 juli 2018 07:00

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair

Pagina's